31 Temmuz 2008 Perşembe

Tefvizname

Hak şerleri hayr eyler
Ârif anı seyreyler
Zan etme ki gayreyler
Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler

Sen Hakk’a tevekkül kıl
Sabreyle ve râzı ol
Tevfiz it ve rahat bul
Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler

Kalbin ana berk eyle
Takdîrini derk eyle
Tedbirini terk eyle
Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler
......
Bir işi murâd itme
Hak’dandır O red itme
Oldıysa inâd itme
Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler
.....
Dime şu niçün şöyle
Bak sonuna sabr eyle
Yerincedir ol öyle
Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma
Sen nefsine yan çıkma
İncitme gönül yıkma
Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler
.....
Her sözde bir nasihat var
Her işde ganîmet var
Her nesnede zinet var
Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler
........
Vallah güzel etmiş
Tallah güzel etmiş
Billah güzel etmiş
Allah görelim netmiş Netmişse güzel etmiş.
(Erzurumlu İbrahim Hakkı)

3 Temmuz 2008 Perşembe

REGAİB KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN...

Leyle-i Regâib
Leyle-i Regâib'den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edâdan sonra iki rek'atta bir selâm vermek üzere oniki rek'at nafile namaz kılınacaktır. Her rek'atta Fâtiha'dan sonra üç kerre Kadir suresi, ve oniki kere "İhlâs" sûresi okunacaktır.
Veyahud bir kere "Kadir" sûresi ve üç kere "İhlâs" sûresi okunur. Namaz tamam oldukda yetmiş kere ........ okunacakdır. Sonra secde edilip secdede yetmiş kere: ...... okunacaktır.
Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere: ....... duâsı okunacak.
Tekrar secde edip yine yetmiş kere: ....... duâsı okunacak.
Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne hâceti varsa Hakk -celle ve âlâ- Hazretlerinden niyâz edilecektir. Sonra secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.
Kaynak: http://www.dualar-zikirler.com/index.php?bno=10&yno=48
....... kısımlar Kaynak linkinde vardır.